Privacybeleid

 

1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?‎

1.1. Verspreiding en verzameling van informatie en verwerking van bestanden‎

 

1.1.1 Vragen beantwoorden via het contactformulier‎

 

‎Wij verwerken deze persoonsgegevens om de veiligheid (van informatie) en de goede werking van onze organisatie te behouden.‎

Welke persoonsgegevens?‎

 

Hoe zijn we aan deze gegevens gekomen?‎

Hoe lang?‎

 

Met wie worden deze gegevens gedeeld?‎

 

Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot de vraag, informatie of bestelling‎

 

Rechtstreeks van de betrokken persoon of personen of indirect van een of meer andere personen

 

3 jaar na het laatste contact‎

 

Onderaannemers die voor onze ICT-infrastructuur zorgen als hun tussenkomst dit vereist‎

 

Indirect van één of meerdere andere persoon(en): in sommige gevallen ontvangen wij een verzoek over iemand anders en dit betekent dat wij dus mogelijk persoonsgegevens hebben van één of meerdere andere persoon(en).‎

 

‎1.1.2. Verwerking van een bestelling‎

 

‎Wij verwerken deze persoonsgegevens om de veiligheid (van informatie) en de goede werking van onze organisatie te behouden.‎

Welke persoonsgegevens?‎ Hoe zijn we aan deze gegevens gekomen?‎ Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot de vraag, informatie of bestelling‎ Rechtstreeks van de betrokken persoon of personen of indirect van een of meer andere personen 3 jaar na het laatste contact‎ Onderaannemers die voor onze ICT-infrastructuur zorgen als hun tussenkomst dit vereist‎

Indirect van één of meerdere andere persoon(en): in sommige gevallen ontvangen wij een verzoek over iemand anders en dit betekent dat wij dus mogelijk persoonsgegevens hebben van één of meerdere andere persoon(en).‎

1.1.3. Uitoefening van de rechten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking door SA Panistar

 

‎Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij deze nodig hebben om onze wettelijk omschreven taken uit te voeren‎

Welke persoonsgegevens?‎ Hoe zijn we aan deze gegevens gekomen?‎      Hoe lang?‎       Met wie worden deze gegevens gedeeld?‎
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot de vraag, informatie of bestelling‎ Rechtstreeks van de betrokkene‎ 1 jaar na de sluiting van het dossier‎ Onderaannemers die voor onze ICT-infrastructuur zorgen als hun tussenkomst dit vereist‎

 

‎1.2. Beheer van de organisatie‎

 

‎1.2.1. Website internet‎

 

‎Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens zoals IP-adressen en cookies om de goede werking en veiligheid van onze website te behouden.‎

‎De verwerking van deze verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op het legitieme belang van de veiligheid en goede werking van onze website en op uw toestemming met betrekking tot de analyse van het gebruik van onze website. Behalve voor noodzakelijke cookies, vragen wij altijd om uw toestemming. Hieronder vindt u de lijst met cookies die op onze website worden gebruikt.‎

 

‎Cookies‎

‎Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Informatie wordt opgeslagen in een tekstbestand, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende website. Op deze manier herkent de website uw browser en kan deze bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.‎

‎Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Zo worden sommige cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies).‎

 

‎Waarom gebruiken we cookies?‎

SA Panistar, de eigenaar van deze website, gebruikt drie soorten cookies op ‎https://www.panistar.com/ :

  • ‎essentiële cookies;‎
  • functionele cookies ;
  • ‎analytische cookies.‎

 

‎Om de inhoud van haar website te beheren, plaatst SA Panistar essentiële en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken.‎

 

‎SA Panistar maakt ook gebruik meetinstrumenten voor analytische doeleinden. Deze analysetool installeert cookies die we gebruiken om bezoeken (verkeer) aan de website te meten. Hierdoor weten we hoe vaak een bepaalde pagina is gelezen. We gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze website te verbeteren of als basis voor een nieuwe campagne over een bepaald onderwerp van groot belang. Het gebruik van deze cookies voor analytische doeleinden is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. Deze cookies worden daarom alleen na uw toestemming op uw apparaat geïnstalleerd.‎

 

Lijst van essentiële en functionele cookies

Name Termijn Objectief
axeptio_cookies 12 maanden Axeptio. Bevat alle informatie over de toestemming van de bezoeker, zoals de datum, hun unieke anonieme identificatiecode en of ze al toestemming hebben gegeven of niet
axeptio_all_vendors 12 maanden Axeptio. Bevat de lijst van alle cookies die in uw Axeptio-widget zijn aangegeven
axeptio_authorized_vendors 12 maanden Axeptio. Bevat de lijst van door de bezoeker geaccepteerde cookies
Wp-wpml_current_language Sessie WPML. Slaat de huidige taal van de site op
wpml_browser_redirect_test 24 uur WPML. Test of cookies actief zijn op de site.
_icl_visitor_lang_js 24 uur WPML. Onthoudt de taal die is omgeleid.
_GRECAPTCHA 179 dagen Google. Deze cookie wordt gebruikt om mensen van robots te onderscheiden en om frauduleuze of ongewenste contactformulieren te beperken.

 

‎Lijst van analytische cookies‎

‎U kunt de onderstaande cookies weigeren als u onze website wilt bezoeken.‎

Naam Termijn Objectief
ga 13 maanden Google Analytics. Onderscheid unieke gebruikers door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID‎
_gat

1 minuut

 

Google Analytics. Verminder het aantal aanvragen‎
_gid 24 uur Google Analytics. Een unieke waarde opslaan en bijwerken voor elke bezochte pagina


Hoe kan ik zien welke cookies op mijn apparaat zijn geïnstalleerd en hoe verwijder ik ze?‎

‎Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geïnstalleerd of als u ze wilt verwijderen, kunt u een instelling in uw browser gebruiken. Meer uitleg over hoe je dit doet vind je via onderstaande links.‎

Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox (mobile) Chrome (mobile) Safari (mobile) Microsoft Edge

 

‎Gebruik je een andere browser? Controleer of de procedure voor uw browser wordt vermeld op de website ‎allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies. Deze site is alleen beschikbaar in het Engels.‎

 

‎1.2.2. Externe links‎

 

‎De website van ‎SA Panistar vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. De activering van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden u echter aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende site te raadplegen.‎

 

1.2.3. Nieuwsbrief‎

‎Wij verwerken deze persoonsgegevens om de veiligheid (van informatie) en de goede werking van onze organisatie te waarborgen.‎

Welke persoonsgegevens?‎   Hoe zijn we aan deze gegevens gekomen?‎      Hoe lang?‎       Met wie worden deze gegevens gedeeld?‎
Identificatiegegevens en contactgegevens‎ Rechtstreeks van de betrokkene‎ Tot intrekking van de toestemming‎ Onderaannemers die voor onze ICT-infrastructuur zorgen als hun tussenkomst dit vereist‎

 

‎Indien u hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, hebben wij het recht u nieuwsbrieven per e-mail te sturen. In het geval dat u onze nieuwsbrieven echter niet langer wenst te ontvangen, behoudt u de mogelijkheid om u er op elk moment voor af te melden via de daarin opgenomen afmeldoptie.‎

 

‎2. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen‎

 

‎Als u een klacht, vraag of probleem heeft over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op.‎

SA Panistar
Rue Sous Meuse 17/A, 5300 Andenne, Namur, Belgique

secretariat@panistar.com

‎Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zullen wij u binnen 1 maand antwoorden. Bij wijze van uitzondering kan deze periode worden verlengd (tot een maximum van 3 maanden), maar wij geven u dan binnen 1 maand de reden. Of u uw rechten kunt uitoefenen, hangt af van de verwerking en de wettelijke basis.‎

 

‎Maak altijd duidelijk welk recht u wenst uit te oefenen en hoe u de informatie wenst te ontvangen (bv. per e-mail, post, mondeling, enz.). Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen aanvullende informatie nodig hebben. We willen er zeker van zijn dat we de juiste persoon helpen.‎

 

‎2.1. Recht op toegang‎

‎U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Wij kunnen u kosteloos een kopie bezorgen, maar dit is niet voor alle documenten mogelijk. We trachten de rechten en vrijheden van anderen te respecteren.‎

 

‎2.2. Recht op rectificatie‎

‎Denkt u dat uw gegevens niet juist of actueel zijn? U hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.‎

 

‎2.3. Recht van bezwaar‎

‎U hebt het recht om ons te vragen te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.‎

 

‎2.4. Recht op beperking van de verwerking‎

‎U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer wij de juistheid van uw persoonsgegevens verifiëren.‎

 

‎2.5. Recht om vergeten of verwijderd te worden‎

‎U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Hoewel we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, kunnen we echter niet aan dit verzoek voldoen.‎

 

‎2.6. Recht om uw toestemming in te trekken‎

‎In geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming, kan deze toestemming worden ingetrokken.‎

 

‎2.7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit‎

‎Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending vormt van de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.‎

 

‎Gegevensbeschermingsautoriteit‎
Drukpersstraat 35‎
1000 Brussel‎

 

‎3. Toepassingsgebied van het privacybeleid‎

 

‎Tenzij anders vermeld, is dit privacybeleid bedoeld om van toepassing te zijn op alle websites van ‎SA Panistar, applicaties, tools, enz. evenals op alle diensten die wij aanbieden en waarvoor uitdrukkelijk wordt verwezen.‎

 

‎Wij vestigen uw aandacht op het feit dat ons privacybeleid in de loop van de tijd kan veranderen. Elke wijziging is dan direct van toepassing zodra deze is gepubliceerd. Om deze reden nodigen wij u uit om dit regelmatig te raadplegen.‎

 

‎Behalve in gevallen waarin dit wettelijk vereist is of gevallen waarin de communicatie van uw gegevens noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken of onze taken uit te voeren zoals beschreven in punt 3 (communicatie aan overheidsdiensten, communicatie aan onze onderaannemers, enz.), maken wij uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden zonder uw voorafgaande toestemming te verkrijgen. Wanneer we uw gegevens aan andere entiteiten meedelen, zorgen we er bovendien altijd voor dat we alleen die persoonsgegevens bekendmaken die strikt noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te bereiken dat op u betrekking heeft.‎

 

Si vous voulez savoir quels cookies sont installés sur votre appareil ou si vous souhaitez les supprimer, vous pouvez utiliser un paramètre de votre navigateur. Vous trouverez davantage d’explications sur la manière de procéder via les liens ci-dessous.

 

Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox (mobile) Chrome (mobile) Safari (mobile) Microsoft Edge

 

Vous utilisez un autre navigateur ? Vérifiez si la procédure pour votre navigateur est reprise sur le site Internet allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies. Ce site est uniquement disponible en anglais.

 

1.2.2. Liens externes

 

Le site Internet de SA Panistar mentionne des liens externes pour documenter certaines informations. L’activation de ces liens relève de la responsabilité de l’utilisateur. Nous conseillons cependant de consulter la déclaration de confidentialité ainsi que la politique en matière des cookies du site concerné.

 

1.2.3. Newsletter

Nous traitons ces données à caractère personnel afin de garantir la sécurité (de l’information) et le bon fonctionnement de notre organisation.

 

Quelles données à caractère personnel ? Comment avons-nous obtenu ces données ? Combien de temps ? Avec qui ces données sont-elles partagées ?

Données d’identification et coordonnées

 

Directement de la personne concernée

Jusqu’au retrait du consentement

 

Des sous-traitants qui s’occupent de notre infrastructure ICT si leur intervention le nécessite

 

Pour autant que vous ayez marqué votre consentement explicite préalable, nous sommes autorisés à vous envoyer des newsletters par e-mail. Cependant, au cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir nos newsletters, vous conservez à tout moment la possibilité de vous désinscrire de celles-ci via l’option de désabonnement qui y est reprise.

 

2. Quels sont vos droits et comment les exercer

 

Si vous avez une plainte, une question ou un problème concernant la manière dont nous utilisons vos données à caractère personnel, contactez-nous.

 

SA Panistar
Rue Sous Meuse 17/A, 5300 Andenne, Namur, Belgique

secretariat@panistar.com

Si vous nous contactez afin d’exercer vos droits, nous vous répondrons dans un délai d’1 mois. Exceptionnellement, ce délai peut être allongé (jusqu’à maximum 3 mois), mais nous vous en donnons alors la raison dans un délai d’1 mois. Le fait de pouvoir ou non exercer vos droits dépend du traitement et de la base juridique.

 

Veillez à toujours formuler clairement quel droit vous souhaitez exercer et la manière dont vous souhaitez recevoir les informations (par ex. par e-mail, par la poste, verbalement, …). Tenez compte du fait que dans certains cas, nous avons besoin d’informations complémentaires. Nous voulons nous assurer que nous aidons la bonne personne.

 

2.1. Droit d’accès

Vous avez le droit de nous interroger sur les données à caractère personnel dont nous disposons à votre sujet. Nous pouvons vous en fournir une copie gratuitement, mais ce n’est pas possible pour tous les documents. Nous entendons en effet aussi respecter les droits et libertés d’autrui.

 

2.2. Droit de rectification

Vous pensez que vos données ne sont pas exactes ou actuelles ? Vous avez le droit de nous demander de les corriger.

 

2.3. Droit d’opposition

Vous avez le droit de nous demander d’arrêter de traiter vos données à caractère personnel.

 

2.4. Droit à la limitation du traitement

Vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère personnel, par exemple lorsque nous vérifions l’exactitude de vos données à caractère personnel.

 

2.5. Droit à l’oubli ou à la suppression

Vous avez le droit de nous demander de supprimer vos données à caractère personnel. Si nous sommes légalement obligés de conserver certaines données à caractère personnel, nous ne pouvons toutefois pas satisfaire à cette demande.

 

2.6. Droit de retrait de votre consentement

En cas de traitements de données à caractère personnel basés sur votre consentement, ce consentement peut être retiré.

 

2.7. Droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle

Si vous considérez qu’un traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une violation du règlement européen sur la protection des données personnelles, vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

 

Autorité de protection des données

Rue de la Presse, 35

1000 Bruxelles

 

3. Champ d’application de la charte de confidentialité

 

Sauf indication contraire, la présente charte de confidentialité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des site web, applications, outils, etc. de SA Panistar ainsi qu’à tous les services que nous offrons et pour lesquels il y est explicitement fait référence.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que notre charte de confidentialité peut être amenée à évoluer au cours du temps. Toute modification est alors directement applicable dès sa publication. Pour cette raison, nous vous invitons à la consulter régulièrement.

 

Excepté les cas où la loi l’exige ou les cas dans lesquels la communication de vos données est nécessaire pour traiter votre demande ou poursuivre nos missions telles que décrites au point 3 (communication à des administrations publiques, communication à nos sous-traitants, etc.), nous ne divulguons aucune de vos données personnelles à des tiers sans l’obtention de votre consentement préalable. Par ailleurs, lorsque nous communiquons vos données à d’autres entités, nous veillons toujours à ne divulguer que les données personnelles qui sont strictement nécessaires à la réalisation de la finalité du traitement qui vous concerne.